Copyright

Het gebruik van de inhoud van bandsboeken.nl waaronder begrepen, geluidsbestanden, videomateriaal, logo's, texten, grafisch materiaal, en alle andere eventuele producten van intellectueel eigendom, zoals het kopiƫren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandsboeken.nl. Ongeoorloofd gebruik van bandsboeken.nl kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere toepasselijke wet en regelgeving en is dan ook nadrukkelijk verboden.